Voor nieuwbouw

Brandpreventieve maatregelen beperken menselijk / dierlijk leed en materiële schade bij brand. Door toepassing van brandwerende voorzieningen verspreidt een brandhaard zich minder snel en blijft de dragende constructie langer integer. Dit schept vluchtkansen en ruimte voor brandbestrijding.

Brandpreventieve maatregelen

Alle nieuwbouwprojecten in Nederland dienen minimaal te voldoen aan de brandveiligheidseisen zoals opgenomen in het bouwbesluit. Bij sommige projecten kiezen ontwikkelaars om verder te gaan dan voorgeschreven. Abema helpt projectontwikkelaars en aannemers met het nemen van effectieve brandpreventieve maatregelen. 

Belangrijk: plan brandpreventie tijdig in

Als u bezig bent met nieuwbouw, loont het om in een vroeg stadium uw brandpreventiedeskundige Abema bij het project te betrekken. Door de alle brandpreventieve maatregelen op het juiste aangewezen moment te plannen, dragen we bij aan een voorspoedig bouwtraject.

Graag geven we u een beeld van de hoofdlijnen rondom de planning. Het brandwerend maken van de draagconstructie dient plaats te vinden voor de afbouw. Hiervoor brengen we isolatie of coatings aan op het constructiemateriaal. Het afdichten van de doorvoeringen en sparingen vindt na het afwerken plaats.

Contact