Bouwkundige brandpreventie

De voorschriften in het bouwbesluit rondom bouwkundige brandpreventie zijn duidelijk. Als ontwikkelaar, aannemer of eigenaar bent u verplicht om maatregelen te nemen die de verspreiding van brand tegengaan en de (hoofd)draagconstructie intact houden. Deze richtlijnen zorgen dat mensen de kans hebben om het pand te verlaten en geven de brandweer de tijd om binnen de gestelde tijd het pand te doorzoeken.

​Abema helpt u om op een adequate manier brandpreventieve maatregelen te nemen. Er zijn verschillende manieren om aan de normen van het bouwbesluit te voldoen. Voor elk pand, nieuwbouw of bestaande bouw, zoeken we de meest efficiënte wijze.

Brandwerend behandelen (hoofd) draagconstructie

De draagconstructie van een gebouw moet bij brand in veel gevallen een bepaalde tijd intact blijven. Om de norm van het bouwbesluit te halen is het noodzakelijk om brandwerende voorzieningen aan te brengen.

Deze voorzieningen zorgen ervoor dat de constructie de hitte bij brand langer kan doorstaan. Voor dit onderdeel van bouwkundige brandpreventie kiezen we uit plaatbekleding en/of coating.

Brandwerend afdichten van doorvoeringen en sparingen

In het bouwbesluit staan eisen met betrekking tot de brandwerendheid van wanden, vloeren, gevels en daken. Om de verlangde brandwerendheid te waarborgen, moeten de doorvoeringen en sparingen door deze scheidingen brandwerend afgedicht worden.

Op basis van de verlangde WBDBO (weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag), bepaling van de vuurzijde en het soort doorvoering, kiezen we de aangewezen producten. 

​Alle door ons brandwerend afgedichte doorvoeringen en sparingen worden voorzien van een registratiekaart met daarop een uniek nummer. Deze nummers corresponderen met de foto’s en gegevens in het digitale logboek dat bij ieder project door ons wordt aangemaakt en aan u wordt verstrekt.

Middels dit logboek is op zeer uitgebreide manier de brandveiligheid van uw pand gedocumenteerd en kan dit ter goedkeuring aan het bevoegd gezag overlegd worden.

Totaalprojecten bestaande bouw

Naast de hiervoor genoemde werkzaamheden kunt u bij ons ook terecht voor de totale aanpak op het gebied van bouwkundige brandpreventie bij bestaande gebouwen. Wij leveren en monteren namelijk ook brandwerende deuren en kozijnen, glas, plafonds, wanden, brandkleppen, etc.

Als brandpreventie-specialist schuiven we graag aan bij uw bouwteam. ​Op deze wijze kunnen we optimaal bijdragen aan een efficiënt verloop van de renovatie. We helpen u met het kiezen van de meest effectieve maatregelen, het selecteren van brandveilige bouwproducten en het inplannen van de werkzaamheden.